ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС Акад. Николай ХайтовТ0004525.01.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1-2021Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай Хайтов507.01.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01348 ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2105Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай Хайтов407.01.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01347 ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2103Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ0000307.01.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 2101, 2102, 2104, 2106Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ0116523.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от Обекти №№ 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112 и 2113Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ0116423.11.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за добив на дървесина от Обекти №№ 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112 и 2113Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ01045-2116.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 75, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, с предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост от обект № 2Д2021, находяща се в териториалния обхват на дейност на Южноцентрално държавно предприятие – ТП ДГС „Акад. Николай Хайтов“ и ТП ДЛС „Кормисош“.Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай Хайтов97713.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01166 ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2106Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай Хайтов97613.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01165 ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2105Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай Хайтов97513.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01164 ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2104Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай Хайтов97413.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01163 ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2103Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай Хайтов97313.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01162 ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2102Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай Хайтов97213.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01161 ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2101Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ0071729.09.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 2012, 2033, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ0057703.07.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 2005Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ0057603.07.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 2001, 2002, 2004, 2007, 2012, 2033, 2037, 2038, 2039, 2042, 2043Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ0051511.06.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина - Обект №2005.Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ0051411.06.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - Обекти №2001, 2002, 2004, 2007, 2008, 2012, 2033, 2037, 2038, 2039, 2042, 2043.Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ0045720.05.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обект №2013.Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ0045620.05.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №2002, 2006, 2007, 2008, 2012, 2034, 2035, 2036, 2039, 2040.Виж пълна информация