ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС Панагюрище27517.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01472 ТП ДГС Панагюрище/ Обект №: 2140Виж пълна информация
ДГС Панагюрище27417.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01471 ТП ДГС Панагюрище/ Обект №: 2139Виж пълна информация
ДГС Панагюрище27317.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01470 ТП ДГС Панагюрище/ Обект №: 2138Виж пълна информация
ДГС Панагюрище27217.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01469 ТП ДГС Панагюрище/ Обект №: 2137Виж пълна информация
ДГС Панагюрище27117.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01468 ТП ДГС Панагюрище/ Обект №: 2136Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ00165-2101.03.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина, включващ обекти с №№ 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0130723.12.2020Почвоподготодвка 2 дка, попълване на горски култури - 60,6 дка, отглеждане на горски култури - 224 дкаВиж пълна информация
ДГС Панагюрище121826.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01248 ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2109Виж пълна информация
ДГС Панагюрище121726.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01247 ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2108Виж пълна информация
ДГС Панагюрище121626.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01246 ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2107Виж пълна информация
ДГС Панагюрище121526.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01245 ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2106Виж пълна информация
ДГС Панагюрище121426.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01244 ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2105Виж пълна информация
ДГС Панагюрище121326.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01243 ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2104Виж пълна информация
ДГС Панагюрище121226.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01242 ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2103Виж пълна информация
ДГС Панагюрище121126.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01241 ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2102Виж пълна информация
ДГС Панагюрище121026.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01240 ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2101Виж пълна информация
ДГС Панагюрище122626.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01256ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2117Виж пълна информация
ДГС Панагюрище122526.11.2020Електронен търг № ET01255 ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2116Виж пълна информация
ДГС Панагюрище122426.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01254 ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2115Виж пълна информация
ДГС Панагюрище122326.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01253 ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2114Виж пълна информация