ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ПървомайТ00028-2204.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 2 за 2022 г.Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00027-2204.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1 за 2022 г.Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00012-2228.01.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина от обект № 2209Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0069720.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина от обект № 2209Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0069620.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина от обект № 2208Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00695-2120.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина от обект № 2211Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00694-2120.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина от обект № 2210Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0068517.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен за местни търговци - обект №2214Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0068417.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен за местни търговци - обект №2213Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0068317.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен за местни търговци - обект №2212Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0068217.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина от склад за местни търговци - обект №2209Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0068117.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина от склад за местни търговци - обект №2208Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0044201.07.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина от обект № 2127Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0044101.07.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина от обект № 2123Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0044001.07.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина от обект № 2122Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0043901.07.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина от обект № 2118Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0043801.07.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 2127-1Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0043701.07.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 2123-1Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0043601.07.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 2122-1Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0043501.07.2021Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 2120-1Виж пълна информация