ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС Ракитово120726.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01232 ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2114ЕВиж пълна информация
ДГС Ракитово120626.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01231 ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2113ЕВиж пълна информация
ДГС Ракитово120526.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01230 ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2112ЕВиж пълна информация
ДГС Ракитово120426.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01229 ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2111ЕВиж пълна информация
ДГС Ракитово120326.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01228 ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2110ЕВиж пълна информация
ДГС Ракитово120926.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01234 ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2117ЕВиж пълна информация
ДГС Ракитово117724.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01227 ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2108ЕВиж пълна информация
ДГС Ракитово117624.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01226 ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2107ЕВиж пълна информация
ДГС Ракитово117524.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01225 ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2106ЕВиж пълна информация
ДГС Ракитово117424.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01224 ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2105ЕВиж пълна информация
ДГС РакитовоТ0107817.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от склад /с ограничението за местни търговци/, включена в обект № 2115Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0103416.11.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за добив на дървесина в обекти №№ 2105, 2106, 2107, 2108, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2116, 2117Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0105416.11.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина в Обект № 2115Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0077202.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в обекти №№ 2069, 2070Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0073002.10.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина - обекти №2035, 2036Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0072501.10.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в обекти №№ 2068, 2027-5Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0071629.09.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина в обекти №№ 2035, 2036Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0068202.09.2020Търг с явно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на действително добити количества дървесина - Обекти №2067, 2027-4.Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0064004.08.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в обекти №№ 2066, 2027-3, 2025-1Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0057102.07.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в обекти №№ 2065, 2027-2, 2016-6Виж пълна информация