ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС СмолянТ0114419.11.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2013, 2014с, 2015с, 2016, 2017Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0106015.11.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от обекти №№ 2013, 2014с, 2015с, 2016, 2017Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0105915.11.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина за местни търговци от обекти №№ 2001с, 2002, 2003, 2004, 2006с, 2007, 2008, 2009, 2010Виж пълна информация
ДГС Смолян42129.03.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00340 ТП ДГС Смолян / Обект №: 1920Виж пълна информация
ДГС Смолян42029.03.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00339 ТП ДГС Смолян / Обект №: 1919Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0040728.03.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГТ от обекти №№ 1922, 1923, 1924, 1925Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0040628.03.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1921Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0040528.03.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от обекти №№ 1922, 1923, 1924, 1925Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0012522.02.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОтгледни грижи в генеративни семепроизводствени градини, почвоподготовка и отглеждане на едно и двугодишни иглолистни горски култури в обект № 1Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0012422.02.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 1908, 1909, 1913, 1911Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0065630.11.2018Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 1908, 1909, 1910, 1911Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0065530.11.2018Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907 за местни търговциВиж пълна информация
ДГС СмолянТ0065430.11.2018Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от обекти №№ 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907 за местни търговциВиж пълна информация
ДГС СмолянТ0025121.06.2018Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОтглеждане на млади насаждения без материален добив и отгледни грижи в генеративни семепроизводствени градини за Обект № 1Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0056701.12.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества от обекти №№ 1805 и 1806Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0057101.12.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 1808, 1809, 1810 за местни търговциВиж пълна информация
ДГС СмолянТ0057001.12.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГТ за обекти №№ 1801, 1802, 1803 и 1804 за местни търговциВиж пълна информация
ДГС СмолянТ0056901.12.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГТ за обекти №№ 1805, 1806 и 1807Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0056801.12.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества от обекти №№ 1801, 1802, 1803 и 1804 за местни търговциВиж пълна информация
ДГС СмолянТ0027821.06.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГТ за обект № 1716Виж пълна информация