ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС РакитовоТ0047902.06.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 2035СВиж пълна информация
ДГС РакитовоТ0047529.05.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обекти №2062, 2027-1, 2063, 2064, 2016-5.Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0041713.05.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина /с ограничението за местни търговци/ в Обект № 2028Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0041913.05.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от склад, включена в обекти №№ 2026, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0040307.05.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обект №2028.Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0039404.05.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дъвесина - Обекти №2059, 2060, 2061.Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0039304.05.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина - Обекти №2026, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034.Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0033021.04.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в обекти №№ 2057, 2058, 2056, 2016-4Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0018802.03.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от обекти №№ 2004-1, 2054, 2055, 2008-2, 2016-3Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0007003.02.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина за обекти №№ 2016-2, 2051, 2052, 2053Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0003721.01.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в Обект № 1959Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0001515.01.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина в обекти №№ 2019, 2024Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0139123.12.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обекти №2050, 2008-1,  2016-1.Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0137705.12.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в Обекти №№ 1957, 1958Виж пълна информация
ДГС Ракитово131828.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00703 ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2019ЕВиж пълна информация
ДГС Ракитово131728.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00702 ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2018ЕВиж пълна информация
ДГС Ракитово131628.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00701 ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2017ЕВиж пълна информация
ДГС Ракитово131528.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00700 ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2015ЕВиж пълна информация
ДГС Ракитово131428.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00699 ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2014ЕВиж пълна информация
ДГС Ракитово131328.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00698 ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2013ЕВиж пълна информация