ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС АсеновградТ0042725.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 21107Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0042625.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 21106Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0042525.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 21105Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0042425.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 21104Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0038628.04.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за "Местни търговци" от обект № 2124Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0038428.04.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 21108Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0038328.04.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 21107Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0038228.04.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 21106Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0038128.04.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 21105Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0038028.04.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 21104Виж пълна информация
ДГС Асеновград39028.04.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01507 ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2123Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0038828.04.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, включена в обект № 2131Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0038728.04.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за "Местни търговци" от обект № 2125Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00374-2126.04.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина от обект № 2130Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0037326.04.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина от обект № 2129Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0037226.04.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина от обект № 2128Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0037126.04.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина от обект № 2127Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0037026.04.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина от обект № 2122Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0013922.02.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности, включени в обект № 4 за 2021 г. - "Отглеждане на култура"Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0007229.01.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности с предмет: "Попълване и отглеждане на иглолистни култури"Виж пълна информация