ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС Асеновград39028.04.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01507 ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2123Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0038828.04.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, включена в обект № 2131Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0038728.04.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за "Местни търговци" от обект № 2125Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00374-2126.04.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина от обект № 2130Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0037326.04.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина от обект № 2129Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0037226.04.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина от обект № 2128Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0037126.04.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина от обект № 2127Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0037026.04.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина от обект № 2122Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0013922.02.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности, включени в обект № 4 за 2021 г. - "Отглеждане на култура"Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0007229.01.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности с предмет: "Попълване и отглеждане на иглолистни култури"Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0002108.01.2021Попълване на тополови култури в обект № 1 за 2021 г.Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0108118.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 21103Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0108018.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 21102Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0107918.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 21101Виж пълна информация
ДГС Асеновград96713.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01148ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2114Виж пълна информация
ДГС Асеновград96613.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01147 ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2113Виж пълна информация
ДГС Асеновград96513.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01146ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2112Виж пълна информация
ДГС Асеновград96413.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01145ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2111Виж пълна информация
ДГС Асеновград96313.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01144ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2108Виж пълна информация
ДГС Асеновград96213.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01143 ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2102Виж пълна информация