ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС СмолянТ0020504.05.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОтглеждане на млади насаждения без материален добив и работа в генеративната семепроизводствена градина на територията на ТП ДГС "Смолян" за Обект № 1Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0019402.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба  на добита дървесина на прогнозни количества от обект № 1716Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0019302.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 1712, 1714, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0019502.05.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГТ за обекти №№ 1716 и 1722Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0011923.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГТ за обекти №№ 1708 и 1710Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0012023.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 1712 и 1714Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0005227.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на  маркирана дървесина на корен за Обекти №№ 1701, 1703, 1708, 1710 и 1715Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0005127.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 1709, 1712, 1713 и 1714Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0005027.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества от Обекти №№ 1708, 1710, Виж пълна информация