ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС АсеновградТ0094812.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за "Местни търговци" от обект № 2101Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0084605.11.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2109Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0084505.11.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2105Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0084405.11.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2104Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0071424.09.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, включени ва обект № 2031сВиж пълна информация
ДГС АсеновградТ0069004.09.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПочистване на площи, подготовка на почвата, залесяване и отглеждане на култури в отдели 151х, 152д, 156ц, 156оВиж пълна информация
ДГС АсеновградТ0069104.09.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПроизводство на посадъчен материал - механизирани дейности в разсадник "Капсидата" на територията на ТП ДГС Асеновград - обект №5 за 2020 г.Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0064307.08.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от склад от обект № 20102Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0063904.08.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, включени в обект № 2030сВиж пълна информация
ДГС АсеновградТ0063804.08.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина от обект № 2029Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0063704.08.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина от обект № 2028Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0053817.06.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, включени в обект № 2026Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0053717.06.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, включени в обект № 2025Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0053617.06.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, включени в обект № 2024Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0053517.06.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, включени в обект № 2017Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0053417.06.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, включени в обект № 2005Виж пълна информация
ДГС Асеновград54217.06.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00945ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2023Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0054017.06.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина от обект № 2027Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0053016.06.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 20101Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0034224.04.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за "Местни търговци" от обект № 2018Виж пълна информация