ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС КрумовградТ00108-2224.03.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината (съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян), включена в обекти №№ 2211, 2212Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ00037-2211.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обекти №2211, 2212Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ00020-2201.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в обект № 1-2022 г.Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ00006-2225.01.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината (съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян), включена в Обекти №№ 2206, 2207, 2208, 2209, 2210Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ00668-2215.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината (съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян), включена в Обекти №№ 2206, 2207, 2208, 2209, 2210Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ00641-2107.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината (съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян), включена в Обекти с №№ 2201, 2202, 2203, 2204, 2205Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ0050414.09.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - Обект №2137-сВиж пълна информация
ДГС КрумовградТ00503-2114.09.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - Обект №2136Виж пълна информация
ДГС Крумовград21105.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01431 ТП ДГС Крумовград/ Обект №: 2135Виж пълна информация
ДГС Крумовград21005.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01430 ТП ДГС Крумовград/ Обект №: 2134Виж пълна информация
ДГС Крумовград20905.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01429 ТП ДГС Крумовград/ Обект №: 2133Виж пълна информация
ДГС Крумовград20805.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01428 ТП ДГС Крумовград/ Обект №: 2132Виж пълна информация
ДГС Крумовград20705.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01427 ТП ДГС Крумовград/ Обект №: 2131Виж пълна информация
ДГС Крумовград20605.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01426 ТП ДГС Крумовград/ Обект №: 2130Виж пълна информация
ДГС Крумовград20505.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01425 ТП ДГС Крумовград/ Обект №: 2129Виж пълна информация
ДГС Крумовград20405.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01424 ТП ДГС Крумовград/ Обект №: 2128Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ0008805.02.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества добита дървесина - Обекти №2109-2, 2110-1, 2111-2, 211-2, 2113-2, 2114-2, 2115-2, 2116-2, 2117-2, 2118-2, 2119-1.Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ0008203.02.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината (съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян), вкВиж пълна информация
ДГС КрумовградТ0008303.02.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества добита дървесина от територията на ТП "ДГС Крумовград", включена в Обекти №№ 2126-1, 2127-1Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ0002512.01.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината (съгласно Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян), вклюВиж пълна информация