ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС КрумовградТ00641-2107.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината (съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян), включена в Обекти с №№ 2201, 2202, 2203, 2204, 2205Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ0050414.09.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - Обект №2137-сВиж пълна информация
ДГС КрумовградТ00503-2114.09.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - Обект №2136Виж пълна информация
ДГС Крумовград21105.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01431 ТП ДГС Крумовград/ Обект №: 2135Виж пълна информация
ДГС Крумовград21005.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01430 ТП ДГС Крумовград/ Обект №: 2134Виж пълна информация
ДГС Крумовград20905.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01429 ТП ДГС Крумовград/ Обект №: 2133Виж пълна информация
ДГС Крумовград20805.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01428 ТП ДГС Крумовград/ Обект №: 2132Виж пълна информация
ДГС Крумовград20705.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01427 ТП ДГС Крумовград/ Обект №: 2131Виж пълна информация
ДГС Крумовград20605.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01426 ТП ДГС Крумовград/ Обект №: 2130Виж пълна информация
ДГС Крумовград20505.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01425 ТП ДГС Крумовград/ Обект №: 2129Виж пълна информация
ДГС Крумовград20405.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01424 ТП ДГС Крумовград/ Обект №: 2128Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ0008805.02.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества добита дървесина - Обекти №2109-2, 2110-1, 2111-2, 211-2, 2113-2, 2114-2, 2115-2, 2116-2, 2117-2, 2118-2, 2119-1.Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ0008203.02.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината (съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян), вкВиж пълна информация
ДГС КрумовградТ0008303.02.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества добита дървесина от територията на ТП "ДГС Крумовград", включена в Обекти №№ 2126-1, 2127-1Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ0002512.01.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината (съгласно Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян), вклюВиж пълна информация
ДГС КрумовградТ0131030.12.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1-2021г.Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ0118024.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества добита дървесина, включена в Обекти №№ 2120, 2121, 2122, 2123, 2124 и 2125, с ограничение по чл. 115 от ЗГВиж пълна информация
ДГС КрумовградТ0117924.11.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината (съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян), вкВиж пълна информация
ДГС КрумовградТ01043-2116.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на КОРЕН по реда на чл. 75, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, с предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост от обект № 1Д2021, находяща се в териториалния обхват на дейност на Южноцентрално държавно предприятие – ТП ДГС „Кирково“ и ТП ДГС „Крумовград“.Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ0094111.11.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината (съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян), вкВиж пълна информация