ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ПървомайТ00373-2220.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина за "Местни търговци" от Обект № 2306МТВиж пълна информация
ДГС ПървомайТ00372-2220.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина за "Местни търговци" от Обект № 2305МТВиж пълна информация
ДГС ПървомайТ00145-2212.05.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 3/2022 г.Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00101-2211.03.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина от обект 2220Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00100-2211.03.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина за "Местни търговци" от обект № 2219Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00099-2211.03.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина за "Местни търговци" от обект № 2218Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00098-2211.03.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина за "Местни търговци" от обект № 2217Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00097-2211.03.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина за "Местни търговци" от обект № 2216Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00096-2211.03.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина от обект № 2215Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00028-2204.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 2 за 2022 г.Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00027-2204.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1 за 2022 г.Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00012-2228.01.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина от обект № 2209Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0069720.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина от обект № 2209Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0069620.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина от обект № 2208Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00695-2120.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина от обект № 2211Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00694-2120.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина от обект № 2210Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0068517.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен за местни търговци - обект №2214Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0068417.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен за местни търговци - обект №2213Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0068317.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен за местни търговци - обект №2212Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0068217.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина от склад за местни търговци - обект №2209Виж пълна информация